Składka członkowska do Koła od 1 stycznia 2022 r.

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy, przypominamy, że zgodnie z § 1 uchwały nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 11.09.2021 r. wysokość normalnej składki członkowskiej do Koła wynosi 50 zł miesięcznie (600 zł rocznie). Składka w tej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej […]

Czytaj dalej


Walne Zgromadzenie – 11.09.2021 r.

Szanowna Koleżanko i Koledzy, Zarząd KŁ ECHO zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków KŁ ECHO odbędzie się w dniu 11.09.2021 r. o godz. 9.00 na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ, ul. Myśliwska 6, 05-555 Suchodół.  Zawiadomienie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz propozycje zmian dotyczące Uchwały Nr 6/2017 w sprawie organizacji działalności KŁ ECHO znajduje się w […]

Czytaj dalej