Wpłaty na konto koła

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,

wpłacając środki za pozyskaną zwierzynę, proszę o podawanie numeru protokołu pobrania tuszy na użytek własny. W przypadku opłat za gości proszę o podawanie numeru odstrzału.

Skarbnik