Historia Koła

Cicho – próżno myśliwi natężają ucha Próżno, jak najciekawszej mowy, każdy słucha Milczenie, długo w miejscu nieruchomy czeka; Tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka.

Mickiewicz

„Pan Tadeusz” ks. IV

„Dyplomatyka i Łowy”

Koło łowieckie Echo zostało założone w 1952 roku przez kilku zapaleńców zakochanych w przyrodzie i myślistwie.

Byli to zawodowi żołnierze z I Specjalnego Pułku KBW w Warszawie:

 • mjr Stanisław Romanowski,
 • por. Jan Czepiel,
 • kpt. Kazimierz Dera,
 • kpt. Stanisław Mazurkiewicz
 • kpt. Tadeusz Słomiany.

Mieli własną broń myśliwską i w wolnych od służby chwilach polowali przy nadarzających się okazjach. Wkrótce dołączyli do nich inni entuzjaści łowiectwa:

 • kpt. Tadeusz Guz,
 • por. Stanisław Król,
 • por. Edmund Dzieł,
 • sierż. Izydor Górecki,
 • kpt. Jan Kurek,
 • kpt. Józef Urbaniak,
 • por. Eugeniusz Karczewski,
 • ppor. Kazimierz Dobosz,
 • por. Czesław Talecki,
 • ppor. Czesław Dębski,
 • ppor. Stanisław Nagański.

W ten sposób w sierpniu 1952 roku powstało Koło Łowieckie przy I Specjalnym Pułku KBW w Warszawie.

Zorganizowano i przeprowadzono egzamin z zagadnień łowiectwa. Egzaminował płk Wariończyk – Szef Służby Wyszkolenia Sztabu KBW, członek władz Polskiego Związku Łowieckiego.

Na pierwszym walnym zebraniu ustalono nazwę koła „ECHO” i wybrano pierwszy Zarząd:

Prezes- Kol. Stanisław Romanowski

Łowczy- Kol. Jan Kurek

Skarbnik- Kol. Tadeusz Słomiany

Sekretarz- Kol. Izydor Górecki.

Zaprojektowano i wykonano pierwsze pieczątki Koła: okrągłą i podłużną, obie przetrwały do dziś:

Kolo Łowieckie

„ECHO”

Warszawa 74. ul. Podchorążych 38