Walne Zgromadzenie – 24.09.2022 r.

Szanowna Koleżanko i Koledzy, Zarząd KŁ ECHO zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków KŁ ECHO odbędzie się w dniu 24.09.2022 r. o godz. 9.00 w Kawiarni „Echo”

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad do pobrania w zakładce „DLA CZŁONKÓW – WALNE ZGROMADZENIE”