Składki Członkowskie na PZŁ za 2023 rok

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

  • normalna – 503 zł: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
  • ulgowa – 273 zł: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ – 158 zł: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).

Skarbnik przyjmuje wpłaty do dnia 15.12.2022 r. !

Koledzy, którzy nie dokonają wpłaty na konto Koła w ww. terminie są zobowiązani do uiszczenia opłaty do właściwego ZO PZŁ we własnym zakresie.

Darz Bór!