WALNE ZGROMADZENIE

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad Walnego zgromadzenia oraz opinia w sprawie przyjęcia do Koła Kol. Jacka Lęgasa

 

Protokoły oraz Uchwały podjęte w czasie Walnych Zgromadzeń: