WALNE ZGROMADZENIE

Uchwały podjęte w czasie Walnych Zgromadzeń: