Składki do PZŁ na 2022 rok

Szanowna Koleżanko i Koledzy,

Prosimy o wpłacanie składki na PZŁ za 2022 rok na konto Koła do dnia 17 grudnia 2022 r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wynosi następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł,

– ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie – 43 zł,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.