OKRESY POLOWAŃ

Sezon łowiecki 2021/2022

Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt

 

Łosie (objęte ochroną) byki, klępy, łoszaki –    –    –   
Jelenie szlachetne byki 21.08 – 28.02
łanie 01.09 – 16.01
cielęta 01.09 – 28.02
Jelenie sika byki, łanie, cielęta 01.10 – 16.01
Daniele byki 01.09 – 28.02
łanie 01.09 – 16.01
cielęta 01.09 – 28.02
Sarny kozły 11.05 – 30.09
kozy, koźlęta 01.10 – 16.01
Dziki cały rok
Muflony tryki 01.10 – 28.02
owce, jagnięta 01.10 – 16.01
Borsuki 01.09 – 30.11
Borsuki    

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok
Tchórze, kuny (leśne i domowe) 01.09 – 31.03
Tchórze, kuny (leśne i domowe)    

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok
Lisy 30.05 – 31.03
Lisy    

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze cały rok
Piżmaki   11.08 – 17.04
rybackie obręby hod. cały rok
Zające szaraki
i dzikie króliki
odstrzał 30.10 – 02.01
odłowy 31.10 – 16.01
Bażanty koguty 01.10 – 28.02
kury – w OHZ z hod. 01.10 – 02.01
Kuropatwy odstrzał 11.09 – 21.10
odłowy 11.09 – 16.01
Kaczki – krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice 01.09 – 31.12
Gęsi: zbożowe, białoczelne 4 woj. zachodnie * 01.09 – 31.01
pozostałe woj. 01.09 – 21.12
Gęsi: gęgawy 4 woj. zachodnie * 01.09 – 17.01
pozostałe woj. 01.09 – 21.12
Łyski 14.08 – 21.12
Gołębie grzywacze 14.08 – 30.11
Słonki 01.09 – 21.12
Jarząbki 01.09 – 30.11
Szakale złociste 31.07 – 28.02
Szakale złociste    

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok
* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego