Walne Zgromadzenie – 11.09.2021 r.

Szanowna Koleżanko i Koledzy, Zarząd KŁ ECHO zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków KŁ ECHO odbędzie się w dniu 11.09.2021 r. o godz. 9.00 na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ, ul. Myśliwska 6, 05-555 Suchodół.  Zawiadomienie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz propozycje zmian dotyczące Uchwały Nr 6/2017 w sprawie organizacji działalności KŁ ECHO znajduje się w […]

Czytaj dalej