Walne Zgromadzenie – 22.04.2023 r.

Szanowna Koleżanko i Koledzy, Zarząd KŁ „ECHO” zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze Członków KŁ „ECHO” odbędzie się w dniu 22.04.2023 r. o godz. 9.00 w Kawiarni „Echo”

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad do pobrania w zakładce „DLA CZŁONKÓW – WALNE ZGROMADZENIE”