Składka członkowska do Koła od 1 stycznia 2022 r.

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,

przypominamy, że zgodnie z § 1 uchwały nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 11.09.2021 r. wysokość normalnej składki członkowskiej do Koła wynosi 50 zł miesięcznie (600 zł rocznie). Składka w tej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom koła, którzy ukończyli 70 rok życia.

Darz Bór!