Walne Zgromadzenie – 11.09.2021 r.

Szanowna Koleżanko i Koledzy, 
Zarząd KŁ ECHO zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków KŁ ECHO odbędzie się w dniu 11.09.2021 r. o godz. 9.00 na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ, ul. Myśliwska 6, 05-555 Suchodół.  Zawiadomienie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz propozycje zmian dotyczące Uchwały Nr 6/2017 w sprawie organizacji działalności KŁ ECHO znajduje się w zakładce „DLA CZŁONKÓW – WALNE ZGROMADZENIE”. Ze względu na ważność spraw, prosimy o obowiązkowe przybycie i uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
Darz Bór i do zobaczenia, 

Zarząd KŁ ECHO